مراسم معارفه مدیر عامل جدید سایپا دیزل

مدیر عامل شرکت سایپا دیزل منصوب شد محمد هادی نوری به عنوان مدیر عامل و عضوهیات مدیرشرکت سایپا دیزل با حکم مهندس جهرودی منصوب شد.مهندس نوری دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت در رشته مهندسی برق بوده است. آقای نوری پیش از انتخاب شدن به سمت مدیر عاملی شرکت سایپا دیزل،رئیس و عضو موظف هیات […]

بیشتر بخوانید